top of page

O Sluníčku

Sluníčko Domažlice je příspěvková organizace města. Od 6:00 do 16:00 hodin pečujeme o děti od 1 roku v příjemném a bezpečném prostředí v Michlově ulici. Cílem našeho zařízení je zabezpečení všestranného harmonického rozvoje dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem odpovídající věku dítěte.
Děti ve Sluníčku
ZAJIŠŤUJEME

Zajišťujeme laskavé a bezpečné prostředí, kde se děti seznamují se světem kolem nich, a bohatou nabídku činností.

GARANTUJEME

Garantujeme zkušený personál se zdravotnickým i pedagogickým vzděláním a pestrou nabídku jídelníčku.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Vytváříme prostředí, kde citlivě reagujeme na potřeby každého dítěte ve skupince.

Obrázek dětí
bottom of page