top of page
"Příchod do kolektivu je pro Vaše dítě důležitou etapou v jeho životě a je zcela přirozené, že je spojeno s emocemi. Proto Vám nabízíme tzv. adaptační týden, jehož cílem je poskytnout možnost citlivějšího přístupu k osobnosti malého človíčka."
​Podmínky pro přijetí do Sluníčka
  • věk dítěte od 1 roku

  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině

  • povinné (pravidelné) očkování dítěte

  • vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

  • děti přijímáme během celého roku

​Možnosti docházky

  • ​Jeden den v týdnu: 360,- Kč měsíčně + stravné

  • Dva dny v týdnu: 720,- Kč měsíčně + stravné

  • Tři dny v týdnu: 1 080,- Kč měsíčně + stravné

  • Čtyři dny v týdnu: 1 440,- Kč měsíčně + stravné

  • Pět dní v týdnu: 1 800,- Kč měsíčně + stravné

Dokumenty

bottom of page